Home » Wie zijn wij? » Organisatie

Historie
Sinds 2009 vinden in Oosterhout evangelisatieactiviteiten vanuit de Hersteld Hervormde Gemeente te Leerbroek plaats. De kerkenraad steunde en faciliteerde het werk dat in Oosterhout uitgevoerd werd.

In de loop van de jaren is het evangelisatiewerk uitgebreid. Zo is er een kinderclub, bijbelcursus en worden er zondagse bijeenkomsten gehouden. Hierover kunt u meer lezen op de pagina Activiteiten. Op dit moment wordt de verantwoordelijkheid voor de activiteiten gedragen door de kerkenraden van Leerbroek en ’s-Grevelduin-Vrijhoeve-Capelle. Daarnaast is er ook ondersteuning van de kerkenraden van Boven-Hardinxveld, Nieuw-Lekkerland en Spijk. Deze kerkenraden, oftewel het bestuur van de kerkelijke gemeente, behoren tot de Hersteld Hervormde kerk. De leden van deze kerkelijke gemeenten leven mee met de activiteiten in Oosterhout en steunen dit werk door middel van gebed en ook financieel.  

Missie
Het uiteindelijk doel van al het werk in Oosterhout is Gods Woord bekend maken en verspreiden in Oosterhout. Het uitgangspunt hierbij is Johannes 3 vers 16: 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.'