In 2024 hebben we het pand aan de Keiweg als huurder betrokken. Graag zouden we dit pand nog liever aankopen in plaats van huren omdat dit in de toekomst voordeliger is in de maandelijkse lasten. Hiervoor hebben we €400.000 nodig. Op dit moment is al € 365.000 als lening toegezegd. Wij willen u van harte oproepen om ook bij te dragen aan dit doel. Dit kan op verschillende manieren, zoals bijvoorbeeld een lening. Giften zijn ook zeer welkom. Aangezien we een ANBI-status hebben is deze gift ook aftrekbaar in het kader van de inkomstenbelasting.

Wilt u ook bijdragen? Dit kan door een gift over te maken naar NL89 ABNA 0121 0577 71 t.n.v. Stichting Evangelisatie Oosterhout te Wijk en Aalburg. Dit kan ook digitaal via de doneerknop.

U kunt ook periodiek geven. Vult u daarvoor de periodieke machtiging in. 

Wilt u eventueel geld beschikbaar stellen inmiddels een lening? Neem dan contact op via fondsen@oosterhart.nl. We geven u graag meer informatie over de mogelijkheden.

Tip: We staan ook open voor fiscaal aantrekkelijke initiatieven, zoals een rente uitkering, waarbij de rente aan het eind van het jaar teruggestort wordt als gift.