Wilt u het werk in Oosterhout financieel steunen? Dit kan door middel van een gift naar:
NL88 RABO 0148 7116 93 t.n.v. Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente te Leerbroek

onder vermelding van "Evangelisatie Oosterhout ". Uw gift is fiscaal aftrekbaar.