Historie
Sinds 2009 vinden in Oosterhout evangelisatieactiviteiten vanuit de Hersteld Hervormde Gemeente te Leerbroek plaats. De kerkenraad steunde en faciliteerde het werk dat in Oosterhout uitgevoerd werd.

In de loop van de jaren is het evangelisatiewerk uitgebreid. Zo was er een kinderclub, bijbelcursus en werden er zondagse bijeenkomsten gehouden. Over de huidige activiteiten kunt u meer lezen op de pagina Activiteiten. Op dit moment wordt de eindverantwoordelijkheid voor de activiteiten gedragen door de kerkenraad van de Hersteld Hervormde gemeente te Leerbroek. De directe verantwoording ligt sinds februari 2023 bij de Stichting Evangelisatie Oosterhout. Daarnaast is er ook financiële ondersteuning vanuit gemeenten die behoren tot de Hersteld Hervormde kerk. De leden van deze kerkelijke gemeenten leven mee met de activiteiten in Oosterhout en steunen dit werk financieel en door middel van gebed.  

Missie
Het uiteindelijke doel van al dit werk in Oosterhout is Gods Woord bekend maken en verspreiden in Oosterhout. Het uitgangspunt hierbij is Johannes 3 vers 16: 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.'