ANBI informatie

Algemene informatie

Statutaire naam: Stichting Evangelisatie Oosterhout
(Tevens opererend onder de naam: Oosterhart)

Jasmijnstraat 1
4261 CR  Wijk en Aalburg
www.evangelisatieoosterhout.nl

RSIN: 864921366
KVK nummer: 89241959

Bestuur

Bert van den Heuvel (Voorzitter)
Carola van Giessen (Secretaris)
Barend Ippel (Penningmeester)
Leonard van den Berg (Lid)

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel:

 • het ondernemen en ondersteunen van evangelisatiewerk in Oosterhout (Noord-Brabant) en nabije omgeving;
 • het verstrekken, stimuleren en ondersteunen van praktische christelijke hulpverlening in Oosterhout (Noord-Brabant) en nabije omgeving;
 • het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

De Stichting kan haar doel onder andere verwezenlijken door:

 • het aanstellen van een evangelist;
 • het exploiteren van een inloophuis in Oosterhout (Noord-Brabant);
 • het werven van vrijwilligers;
 • het werven van sponsoren en donateurs;
 • het houden van geldwervingsacties;
 • het ontplooien van commerciële activiteiten in het inloophuis.

 

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Hoofdpunten beleidsplan

De belangrijkste activiteiten voor 2023 zijn:

 • voortzetten van het straatevangelisatiewerk in Oosterhout
 • het aanstellen van een betaalde evangelist
 • het openen van een inloophuis, waarin o.a. de volgende activiteiten kunnen plaatsvinden:
  • Bijbelstudie
  • Kinderclub
  • Maaltijden
  • Koffie-ochtenden
  • Creatieve workshops
  • Inloopochtenden en -middagen
  • Verkoop van tweedehandskleding, tweedehandsboeken en diverse cadeauartikelen.

Met het inloophuis beogen we een ‘huiskamer’ te zijn voor mensen in de stad. We willen een relatie met hen opbouwen en onderhouden, naast hen staan waar nodig en helpen met praktische zaken, een serieus gesprek over de belangrijke zaken van het leven te hebben en bezoekers bekend te maken met de Bijbelse boodschap.

Beloningsbeleid

Voor de evangelist is de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijk werkers en kerkelijke functionarissen in de Hersteld Hervormde Kerk van toepassing. Het bestuur en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Jaarverslagen

Aangezien de stichting in 2023 is opgericht, zijn er nog geen jaarverslagen beschikbaar.