Waarom liet Jezus Zich bespotten en kruisigen, om vervolgens zelfs te sterven? Had Hij die straf verdiend? Nee, Jezus was volkomen onschuldig. Kon Hij niet aan Zijn vervolgers ontsnappen? Ja, maar Hij wilde deze dood ingaan: Hij stierf voor degenen die in Hem geloven. Plaatsvervangend heeft Hij de straf op de zonde op Zich genomen. Door Zijn leven te geven, nam Hij namelijk de toorn van God over de zonden weg. Door aan het kruis te roepen: “Het is volbracht!” liet Jezus zien dat Zijn taak was voltooid. Zijn lijden en sterven moeten ons raken. Want Hij leed uit liefde voor zondige mensen zoals wij.