Al geruime tijd vinden er vanuit een aantal gemeenten binnen de Hersteld Hervormde kerk evangelisatieactiviteiten plaats in Oosterhout. Vorig jaar is besloten om de mogelijkheden van het openen van een inloophuis te onderzoeken om daarmee meer zichtbaar te zijn in de stad en beter in contact te kunnen komen met mensen. Inmiddels is er een beleidsplan gemaakt waarin is verwoord wat de voorwaarden zijn voor het starten van een inloophuis en welke zaken daarvoor noodzakelijk zijn. Voor het opstarten van een inloophuis is het de bedoeling dat mensen en bedrijven worden benaderd met de vraag om het werk in Oosterhout voor langere tijd financieel te willen ondersteunen door een maandelijkse bijdrage. Verder zijn in de nieuwe opzet met een inloophuis vrijwilligers nodig die worden ingezet. Het voornemen is om te starten met ca. 50 vrijwilligers. De beoogde activiteiten zijn o.a. het houden van een kinderclub, Bijbelcursus, bijeenkomsten op zondag, maaltijden, taalcursus, koffieochtenden, pastoraal spreekuur, creatieve workshops, ouderenbijeenkomsten en andere activiteiten. Zoals u ziet is er voor iedereen wel iets te doen. Als u een paar uurtjes per maand beschikbaar heeft, geef u dan op als vrijwilliger.

 

Inmiddels is er een Evangelist in een deeltijdfunctie benoemd. Wilt u dit werk ook in uw gebeden gedenken?

Uw gift is welkom op NL89 ABNA 0121 0577 71 t.n.v. Stichting Evangelisatie Oosterhout te Wijk en Aalburg