Evangelisatie Oosterhart houdt zich bezig met de verspreiding van de Boodschap van het Evangelie. Die Boodschap is te vinden in de Bijbel. De kern staat in Johannes 3 vers 16: "Want alzo lief had God de wereld dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."