Kerstfeest

Met Kerst wordt de geboorte van Jezus Christus gevierd. "Kerst" betekent eigenlijk "Christus". Jezus Christus' geboorte was al lang tevoren voorzegd. De profeet Jesaja had al lang voor de geboorte van Jezus geprofeteerd: "Zie de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuël geven." De naam "Immanuël betekent letterlijk "God met ons". God kwam door de geboorte van Zijn Zoon naar ons toe. Maria werd zwanger bevonden van de Heilige Geest van God. Dat is iets wat we eigenlijk niet kunnen begrijpen. God had Maria door een verschijning van een Engel laten weten dat de Heilige Geest hiervoor zou zorgen (Lukas 1 vers 35: "De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Dat Heilige dat uit u geboren zal worden zal Gods Zoon genoemd worden"). Maria was al een aantal maanden zwanger toen ze op weg ging naar Betlehem met haar man Jozef. Ze moesten volgens het gebod van de keizer zich laten inschrijven in de stad van hun voorouders. Dat gebod gold voor iedereen in die tijd. Toen ze in Betlehem waren aangekomen werd duidelijk dat de bevalling snel zou gaan beginnen. Ze zochten naar een plaats om te overnachten, maar vonden die niet omdat alle overnachtingsgelegenheden bezet waren. Uiteindelijk hadden ze tenslotte een stal gevonden waar de beesten van het veld normaal verbleven als plek om te overnachten. Die nacht werd het Kind Jezus geboren in die stal en Maria wikkelde haar Kindje in doeken en legde Hem in de kribbe, de voederbak van de dieren. Jezus wilde arm worden om ons mensen rijk te maken. Zie 2 Korinthe 8 vers 9: "Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus die omwille (voor u) van u is arm geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden."

De geboorte van Jezus Christus is voor gelovigen een feest van grote betekenis. Met de geboorte van Jezus is de Redder (Zaligmaker) in de wereld gekomen. Door de komst en het werk van Jezus kunnen zondige mensen gered (= zalig) worden. Jezus kwam naar deze wereld om in de plaats van mensen te gaan staan. Ja, later sterft Hij zelfs aan een kruis om de straf te ondergaan in plaats van mensen die die straf hebben verdiend. Door je zonde aan God te belijden en te geloven dat Jezus ook jouw zonde aan het kruis heeft gedragen wil God je zonden vergeven en ben je voor eeuwig gelukkig!