Met Pasen vieren we de opstanding van Jezus. Na drie dagen stond Jezus namelijk op uit de dood. Jezus was dood, maar God heeft Hem opgewekt! Jezus werd levend en leeft nu nog! Een wonder wat voor ons verstand niet te bevatten is!

De soldaten die bij Zijn verzegelde graf de wacht hielden, waren er getuigen van. Deze soldaten waren niet de enige getuigen. Er kwamen ook enkele vrouwen die in de vroegte naar het graf gingen om het lichaam te verzorgen. Zij vonden een geopend graf en lichtten de volgelingen van Jezus in. Jezus verscheen aan Maria Magdalena, en later die dag aan Zijn discipelen. Jezus liet Zichzelf levend aan hen zien. Hierdoor versterkte Hij hun geloof, wat door alle gebeurtenissen zwaar op de proef gesteld was. Zij waren de rest van hun leven getuigen van hun opgestane Heere.

Aan Jezus’ opstanding denken we ook dit jaar weer met Pasen. Deze opstanding is voor ons van levensbelang. Waarom? Nu Jezus is opgestaan, kan Hij aan alle mensen die in Hem geloven, na vergeving van de zonden, een nieuw leven geven. Door deze opstanding van Jezus is er, na de dood van ons lichaam, eeuwig leven mogelijk! Jezus zegt daarover in de Bijbel in Johannes 11:

“Ik ben de Opstanding en het Leven. Wie in Mij gelooft zal leven, al was Hij gestorven.”