Bidden & danken

De belangrijkste wat u voor het werk in Oosterhout kunt doen is bidden. Daarom worden hier gebedspunten vermeld, zodat u op die manier het werk in Oosterhout kunt steunen.  

 

Wilt u God danken voor...
- de Bijbelstudie die eens per twee weken wordt gehouden.
- de vrijwilligers die willen zich inzetten voor het straatwerk en voor het werk in het inloophuis.

 

Wilt u God bidden voor...
- Zijn zegen over al het evangelisatiewerk wat in Oosterhout wordt gedaan zodat er meer mensen      tot geloof mogen komen?