Home » Wat kunt u doen » Gebed

Bidden & danken

De belangrijkste wat u voor het werk in Oosterhout kunt doen is bidden. Daarom worden hier gebedspunten vermeld, zodat u op die manier het werk in Oosterhout kunt steunen.  

 

Wilt u God danken voor...
- de belangstelling voor de zondagse bijeenkomsten en de goede gesprekken?
- de belangstelling die er is voor de nieuwe start van de kinderclub?

 

Wilt u God bidden voor...
- Zijn zegen over al het evangelisatiewerk wat in Oosterhout wordt gedaan?