Locatie

Locatie KinderClub: 
Kindcentrum 'De Ontdekking', Kamerlingh Onneslaan 3, 4902 ZP Oosterhout.

Locatie Bijbelcursus:
Zaalruimte van de Evangelische Gemeente "De Werkplaats". Adres: Sint Janstraat 3, 4901 LR
Oosterhout