Locatie

Locatie Bijbelcursus:
Zaalruimte van de Evangelische Gemeente "De Werkplaats". Adres: Sint Janstraat 3, 4901 LR
Oosterhout (momenteel wordt deze locatie niet gebruikt). Bel voor info voor de huidige locatie.