Home » Activiteiten » Zondagse bijeenkomsten

Zondagse bijeenkomsten

Eén keer per twee weken vindt op zondag een Bijbelstudiemoment plaats. Om 14.30 uur beginnen we. Eerst is er een koffie/ thee met iets erbij, daarna bidden we en lezen uit de Bijbel. Vervolgens gaan we in gesprek over het Bijbelgedeelte. We sluiten rond 15.45 uur af. Jij/u bent van harte welkom!

Tijdstip
De Bijbelstudie begint om 14.30 uur.

Doelgroep
Jong en oud!

Vanwege COVID-19 zijn er tot nader bericht géén bijkomsten.